MIĘDZYNARODOWY PROJEKT Edu-Arctic

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT Edu-Arctic

Multimedia i edukacja – czyli nowoczesne technologie, które pozwalają naszym uczniom na kontakt ze środowiskiem naukowym Interdyscyplinarność i digitalizacja to...

PROFILAKTYKA – WZW TYPU A

  ULOTKA Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach dotycząca żółtaczki.

SPOTKANIE Z PISARZEM

Dnia 25 października br. ośmioro uczniów klas VI-VII uczestniczyło w spotkaniu autorskim z pisarzem s-f Michałem Cholewą. Impreza odbyła się...

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

26 października  w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach odbyła się  ważna uroczystość dla najmłodszych wychowanków –...

OBIADY – LISTOPAD

Informujemy, że nie zgłoszone nieobecności na obiadach nie będą odliczane. Nieobecność dzieci na obiadach proszę zgłaszać w bieżącym dniu do...

PASOWANIE NA UCZNIA PIERWSZEJ KLASY

24 października 2017 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na Ucznia Pierwszej klasy. Ceremoniał pasowania czyli wstąpienie najmłodszych...

BOHATEROWIE W NASZYCH SZKOŁACH

Nasza szkoła zorganizowała akcję „Bohaterowie w naszych szkołach”. Akcja miała na celu poznanie postaci historycznych z lat 1918- 1945. Przygotowano...

Jubileusz Towarzystwa Kulturalnego im. A. Fabery

Dnia 7 października br. Towarzystwo Kulturalne i. A. Fabery w Lędzinach obchodziło jubileusz XX-lecia swojej działalności. Z tej okazji zorganizowano...

MATEMATYCZNY SUKCES

W miesiącu wrzesień, jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w wojewódzkim konkursie „Nudna Matematyka”. XXVI edycja konkursu okazała...

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Coroczna akcja „Sprzątania świata” w naszej szkole ma na celu budzenie  i wzmacnianie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności  za...

Top
Wielkość czcionki
Kontrast