Przedszkole

INFORMACJA   DLA  RODZICÓW  ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!
Dyrekcja wraz z nauczycielami oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
serdecznie zapraszają na spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych, które odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00. Prosimy o zabranie własnych długopisów i notesów.

Przypominamy, że na terenie placówki obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi stacji sanepidu: dezynfekcja rąk, maseczki oraz dystans społeczny.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach będą nadal zamknięte decyzją Burmistrza Miasta Lędziny do dnia 30.06.2020r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH DO 30.06.2020R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH DO 24.05.2020R.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Opłata za usługi żywieniowe wynosi:

przykład:

7 zł x … dni = … zł

Opłata za usługi edukacyjne wynosi:

1 zł za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę poza podstawą programową czyli np.

1 zł x 21 dni= 21 zł

Opłata za usługi edukacyjne nie obowiązuje dzieci urodzonych w 2011r.

 Wpłaty należności za Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 należy dokonywać za pomocą kont bankowych:

– w tytule przelewu należy wpisać: usługi żywieniowe w przedszkolu lub usługi edukacyjno-opiekuńcze w przedszkolu,  imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, rok, za który dokonywana jest wpłata

usługi edukacyjno-opiekuńcze:

ING Bank Śląski 79 1050 1214 1000 0024 1104 7273

 usługi żywieniowe:            

ING Bank Śląski 34 1050 1214 1000 0024 1104 7307

Opłaty należy dokonać:

w miesiącu wrześniu i styczniu do 5 danego miesiąca,  w pozostałych miesiącach do 15 dnia miesiąca.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Top
Wielkość czcionki
Kontrast