O NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach postawiła sobie za cel przygotować absolwenta szkoły do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie XXI wieku. Współczesny świat wymaga aby młody człowiek kończąc swoją ścieżkę edukacyjną nabył takie kompetencje, które pozwolą mu na rozwój własnych zainteresowań, pogłębianie wiedzy oraz będzie potrafił je wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Od początku roku szkolnego 2013/2014 placówka wprowadziła wiele projektów edukacyjnych szkolnych i ogólnopolskich w których uczniowie muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce.

Do wakacji pozostało: