Obiady

OBIADY DLA UCZNIÓW SZKOŁY

HARMONOGRAM POSIŁKÓW NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  Nieobecność dzieci na obiadach proszę zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 800 pod nr telefonu 32 216-75-24

Cena obiadu – 6,00 zł.

24, 25, 26  maja– EGZAMINY– obiady tylko na zapisy (z tymi dniami opłata wynosi 120,00 zł)

/DO 15 MAJA 2022r. NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA MIESIĄC MAJ/

 Informujemy, że niezgłoszone nieobecności na obiadach nie będą odliczane.
Nieobecność dzieci na obiadach proszę zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 800 pod nr telefonu 32 216-75-24 wew. 16
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach przypomina, że wpłaty za obiady od miesiąca styczeń 2015r. należy uiszczać na podane niżej konto:
ING BANK ŚLĄSKI 34 1050 1214 1000 0024 1104 7307

Tytuł wpłaty:
Obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc ………/rok

WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY Z OBIADY.DOCX
WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY ZA OBIADY.PDF

OBIADY DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT  ZA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 R.

Opłata za usługi żywieniowe wynosi:

7 zł x … dni = … zł

Wpłaty należności za Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 należy dokonywać za pomocą kont bankowych:

– w tytule przelewu należy wpisać: usługi żywieniowe w przedszkolu lub usługi edukacyjno-opiekuńcze w przedszkolu,  imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, rok, za który dokonywana jest wpłata

usługi żywieniowe:            

ING Bank Śląski 34 1050 1214 1000 0024 1104 7307

Opłaty należy dokonać:

w miesiącu wrześniu i styczniu do 5 danego miesiąca, w pozostałych miesiącach do 15 dnia miesiąca.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast