Współpraca

SZKOŁA Z KLASĄ – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT

SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ!

Program Solidarność. Podaj dalej! jest realizowany międzynarodowo w partnerstwie z Francją, Chorwacją, Hiszpanią, Włochami i Słowenią. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program na terenie Polski jest Fundacja Szkoła z Klasą, ( dalej „FSZK”).
Program finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.
Formuła programu opiera się na prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości w butelce”. Co roku młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z przesłaniem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.

Solidarność. Podaj dalej! daje impuls do refleksji na temat ważnych problemów społecznych, takich jak ubóstwo, zmiany klimatu czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Przed napisaniem kartek młodzi ludzie wraz ze swymi nauczycielami i nauczycielkami uczą się analizować i interpretować współczesne fotografie i odkrywać różnorodne znaczenia, które za nimi stoją. Następnie uczą się wyrażać myśli i formułować tekst, biorąc udział w warsztatach pisarskich.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY

PROJEKT PAMIĘĆ81

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

13.GRUDNIA 2021 ROKU przypada 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje projekt: “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego. W tym projekcie weźmie udział również nasza szkoła.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Nasza szkoła zaprezentuje okolicznościową mobilną wystawę na temat wprowadzenia stanu wojennego przygotowaną przez IPN, zbuduje kącik patriotyczno – historyczny: “40 lat po stanie wojennym” oraz weźmie udział w konkursie literacko-plastycznym.

Ponadto nasi uczniowie obejrzą film: “Nie zabierajcie mamy” – dokument, opowiadający o kobietach – działaczkach Solidarności aresztowanych i internowanych w okresie stanu wojennego.

Projekt zakończy międzypokoleniowe spotkanie z udziałem reprezentacji uczniów naszej szkoły, w którym wezmą udział świadkowie tamtych wydarzeń, osoby represjonowane i przedstawiciele Solidarności.

Serdecznie zachęcamy, szczególnie uczniów klas siódmych oraz ósmych, do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu, o którym na bieżąco będziemy informować na stronie naszej szkoły.

O PROJEKCIE

BohaterON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

Organizatorzy kampanii BohaterON: FUNDACJA ROSA i FUNDACJA SENSORIA

Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach przedsięwzięcia w szkole na lekcjach historii zostanie przeprowadzony cykl zajęć poświęcony powstaniu warszawskiemu i jego uczestnikom.

Ponadto zachęcamy chętnych uczniów do przygotowania indywidualnych życzeń dla powstańców w formie kartki, laurki, listu (nie mogą być większe od formatu A4), które zostaną przesłane do Fundacji Sensoria z Wrocławia.

Zaangażowani uczniowie, którzy przygotują projekt otrzymają dodatkową ocenę z historii.

Więcej informacji na stronie: https://bohateron.pl/ oraz u nauczyciela historii.

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

W ramach współpracy realizowane są w naszej szkole projekty:

MŁODY OBYWATEL

grupoweCelem programu było zachęcenie uczniów naszej szkoły do spojrzenia na aktywność obywatelską  szerszej niż przez pryzmat jednego obszaru tematycznego (np. wybory do SU – prawo wyborcze). Projekt „Warsztaty przyszłościowe” zakłada zrealizowanie pomysłów dla swojej szkoły po przez baczne przyglądanie się swojej okolicy, rozmowie i badaniu potrzeb, wspólnego podejmowania decyzji i działań na rzecz swojej lokalnej społeczności.

MIGRACJA W KONTEKŚCIE GLOBALNYM ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH

20170214_105901Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie CEO, który poruszał zagadnienia m.in.: czym są prawa człowieka i dziecka, otwartości na drugiego człowieka, wyrażania własnych poglądów, szacunku dla osób o odmiennej kulturze, przekonaniach, religii, zdania. Pozwalał lepiej zrozumieć czym jest migracja i uchodźstwo. Udział w projektach budził duże zainteresowanie i pozwalał uczniom na przedstawienie przemyśleń i wniosków na temat uchodźców w Europie. Zajęcia pokazały uczniom, że rozmowa i szacunek dla drugiego człowieka jest wartością nadrzędną we współczesnym świecie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali metodą projektów, przedstawiali dramę, wyszukiwali informacje statystyczne na temat migracji i je analizowali Musieli wykazać się dobra organizacja pracy zespołowej. Była to też świetna okazja do zaprezentowania swojego zdania.

TOWARZYSTWO DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach kolejny raz przyłączyła się do światowej akcji szkoląc kadrę i wszystkich pracowników szkoły w obszarze wiedzy I postępowania z tą chorobą. Za podjęte dotychczasowe działania na ręce dyrektora szkoły p. Małgorzaty Szeligiewicz, szkoła otrzymała od Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Wyróżnienie i tytuł “Placówka przyjazna dzieciom chorym na cukrzycę’. To kolejny krok w budowaniu poziomu bezpieczeństwa w tej szkole.

TERENOWY KOMITET PRAW DZIECKA

20161118_120146W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach włączyła się w obchody “Razem dla pokoju”. W tym celu nawiązano współpracę  z Terenowym Komitetem Praw Dziecka w Katowicach. Dla klas 4-6 zorganizowane zostały warsztaty na temat “Konwencji Praw Dziecka” przeprowadzone przez przedstawiciela  tej instytucji. Zorganizowany został również apel dla społeczności szkolnej, podczas którego zapoznano z celami akcji. Podczas przerw uczniowie pisali listy, z których powstał mural pokoju. Klasy młodsze przygotowały tęczę, a klasy piąte uczestniczyły w konkursie plastycznym, tworząc przestrzenne gołębie pokoju.  Dla chętnych przygotowano kapsułę czasu, do której został włożony list z przesłaniem dla świata. Uczniowie w wybrane dni ubierali się w kolor biały podkreślając swoją wiarę w pokój na świecie. Podsumowaniem był dzisiejszy dzień, podczas którego na placu szkolnym uczniowie spotkali się z hodowcą gołębi i mogli wypuszczać je w świat jako symbol pokoju, wypowiadając życzenie dla wszystkich dzieci.

IPN

pizap.com14905998285641Współpracujemy z Biurem Edukacji w Katowicach. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w lekcjach prowadzonych przez metodyków IPN. Uczestniczymy w akcjach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne:  akcja „ Zapal światło wolności”, akcja „ Międzynarodowy dzień pamięci- holokaustu, akcja  ‘ Zakochaj się w Polsce”- upamiętnienie rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego, akcja „ Wyklęci – niezłomni”. Uczestniczyliśmy w projekcie „ Opowiem Ci o wolnej Polsce, projekt „ Katyń ocalić od zapomnienia”. Co roku uczestniczymy również w konkursach „Epizody historii najnowszej Polski w komiksie”, konkurs fotograficzny „ Zapal światło wolności”.

MUZEUM POLIN

20160419_103905Co roku uczestniczymy w projekcie „Akcja żonkile”. Uczestniczymy w lekcjach, warsztatach online. Korzystamy z bazy materiałów dydaktycznych: Lekcja na żywo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Quiz edukacyjny dla uczniów- żydowski co to znaczy.

Współpraca z instytucjami:

 • Komenda Policji w Bieruniu- kontrola autokarów wyjeżdżających na wycieczki szkolne
 • Lędzińska Fundacja Sportu i Rekreacji- udostępnianie basenu, organizacja zawodów
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach- konkurs recytatorski twórczości Gustawa Morcinka ,,Szelest mijanego czasu”
 • Klub Plastyka Kontrast, pozyskanie kartek świątecznych dla Hospicjum Cordis
 • Hospicjum Cordis w Mysłowicach- przekazanie darów, kartek i ozdób świątecznych
 • Instytut Pamięci narodowej- lekcje historii prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej- wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Wydawnictwo WSiP- udział w szkoleniach on-line organizowanych przez ORKE
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej- organizacja i przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego, projekty: Rozmawiajmy o uchodźcach i Młody obywatel, materiały
 • Fundacja Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w  Lędzinach- organizacja zawodów, najem pływalni
 • Urząd Miasta Lędziny- dotowanie klubów, dofinansowanie do zajęć pływackich, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez w terenie (straż miejska)
 • MKS Lędziny- organizacja zawodów sportowych, najem terenów sportowych, obsada sędziowska
 • KTS Lędziny- organizacja zawodów, obsada sędziowska, bezpłatne treningi
 • UKS Orka Lędziny- obsada sędziowska, organizacja zawodów, nauka pływania
 • Miejski Ośrodek Kultury w Lędzianch
 • AWF Katowice- konferencje szkoleniowe
 • Śląski Związek Sportowy  –  organizacja  zawodów  sportowych
 • Śląski Związek Pływacki –  udział w  zawodach  pływackich
 • Polski Związek  Pływacki  –  udział w zawodach pływackich
 • Hurtownia APOKALE w  Imielinie  – medale ,puchary i dyplomy na zawody
 • Apteka EVITA Lędziny
 • Współpraca z nauczycielami bibliotekarzami z powiatu bieruńsko- lędzińskiego: dwa spotkania:  LO Bieruń, Gomnazjum nr 1 Bieruń
 • WOŚP- kolejny udział w Finale: paczki, występ,zbiórka pieniędzy
 • KWK „Ziemowit”- wyjazd z dziećmi z okazji Barbórki: występ, życzenia, zwiedzanie kopalni.
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu: udział w konkursie recytatorskim Poetycka Herbaciarnia.
 • Kuratorium: udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego
  i Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, udział w II Sympozjum Języka Polskiego.
 • SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu: powiatowy konkurs wiedzy o Wielskiej Brytanii
 • MEN: udział w akcji Narodowe Czytanie ” Quo vadis” H. Sienkiewicza pod patronatem prezydenta A. Dudy, Góra Grosza
 • Parafia p.w. Chrystusa Króla w Hołdunowie- akcja “Tornister pełen uśmiechów”, “Adopcja Serca”
 • Katolicki Teatr Edukacji – przedstawienia
 • Teatr Alert- przedstawienia
 • SDK Sokolnia w Imielinie
 • Stena – zbiórka makulatury
 • REMONDIS SP z.o.o. – zbiórka Baterii
 • „Master”- Przedsiębiorswo Gospodarki Odpadamui w Tychach
 • Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
 • Ekologiczna Arka – udział w akcjach, projektach
 • Schronisko dla zwierząt w Mysłowicach „Zbiórka dla Burka” – zbiórka karmy i koców
 • Park Miniatur w Kłodzku
 • Janusz Musik- instruktor modelarstwa. Pracownia modelarstwa w Lędzinach.
 • MOPS- pomoc we wspomaganiu rodzin, omawianie sytuacji rodzinnych
 • Dział Interwencji Kryzysowej- monitorowanie rodzin objętych niebieską kartą
 • PPP w Bieruniu – kierowanie dzieci na badania
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzianach
 • Sąd Rodzinny, kuratorzy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- kierowanie uczniów z rodzicami na terapie, poradnictwo psychologiczne
 • Urząd Miasta Lędziny- współpraca z działem promocji
 • WOM- szkolenia, konferencje
 • Międzynarodowa Fundacja “Odyseja Umysłu”
 • Dziennik Zachodni
 • GWO – udział w projektach Lepsza szkoła: Wielki Sprawdzian, Sesja z plusem, udział w warsztatach
 • WKM: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 • Pracownia Szkoleniowa Krokus z Krakowa: spotkania, warsztaty profilaktyczne
 • Fundacja Dzieci Niczyje: materiały dydaktyczne dot. bezpieczeństwa w sieci internetowej
 • Zespół Szkół w Lędzinach: Olimpiada pierwszaka
 • Szkoła Podstawowa na 22 im.R. Pomorskiego w Tychach (konkurs poetycki i prozatorski o “Laura Rafała Pomorskiego)
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu Nowym (Poetycka Herbaciarnia)
 • Parafie Chrystusa Króla, Matki Boskiej Różańcowej, Ewangelicko- Augsburska)
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • Multikino Tychy, Jaworzno
 • Punkt 44 Cinema City Katowice
 • Współpraca z rodzicami – organizacja imprez klasowych
 • firma Maspex wraz z Biurem Promocji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji- udział w ogółnopolskim programie edukacyjnym “Akademia Bezpiecznego Puchatka”
 • Firma edukacyjna “Orzeł”- udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej dla klas II i III
 • Pałac Młodzieży w Katowicach – udział w konkursie „Nauka Matematyka”, warsztaty z animacji poklatkowej dla uczniów, zwiedzanie Pałacu
 • Łowcy talentów „Jersz”- konkursy z mateamatyki
 • Śląskie Stowarzyszenie „Delta”- konkurs matematyczny „Kangur”
 • Biblioteka Miejska w Imielinie- udział w konkursie plastycznym „Mój Mokołaj”
 • BOK „Jutrzenka” w Bieruniu- konkurs plastyczny „Sanktuarium Św. Jerzego”
 • Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Instytut Bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej – Uniwersytet Śląski- konkurs czytelniczy „Wielka Liga Czytelników”
 • Udział w Ogólnopolskim Programie Insta Ling
 • Starostwo Powiatowe Bieruń- otrzymanie gadżetów jako nagród dla uczestników konkursu o Henryku Sienkiewiczu
 • Uniwesytet Jagielloński- cykl w ramach Uniwersytetu Polonistów
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Łaziskach- konkurs na życzenia świąteczne
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Białym Stoku
 • Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach- wróżby i zabawa andrzejkowa
 • Fundacja Nowoczesna Polska Cybernauci
 • Stowarzyszenie Miasta w Internecie Cyfrowobezpiczeni
 • Wojewódzki Koordynator do spraw innowacji w edukacji- Kuratorium Oświaty
 • Udział w obchodach Roku Jana Dłgosza:
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Lędzinach
 • Okoliczne firmy, sklepy, zakłady usługowe itp.- darowizny przeznaczone na przygotowanie paczek na rzecz WOŚP:
 • Ewa Latusek DROGERIA „KOLIBER”
 • Sklep monopolowy KWANT
 • Maria Ścierska, Krystyna Porwit -Sklep Spożywczy
 • Izabella i Marek Moroń- HURTOWNIA „JORDAN”
 • Danuta i Jan Klimek- Ciastkarnia „Jan Klimek”
 • Katarzyna Habelok
 • Joachim Pinocy
 • Katarzyna i Ryszard Nawrocki- Restauracja „Oaza”
 • MLOGISTIC
 • Małgorzata Wnuk- Studio Kosmetyczne
 • Salon fryzjerski Elżbieta Sołtys
 • Dariusz Polewka- Piekarnia-Cukiernia „Tradycyjna”
 • Jan Kasprzyk – Księgarnia Kacper
 • Janusz i Renata Karpińscy- Karpiński i wspólnicy
 • Anna Wiercioch- „Kącik upominków”
 • DENSIFLORA- projektowanie ogrodów
 • Halina Stolorz
 • Sylwia Ścierska- Apteka Melisa
 • Starosta i wice starosta powiatu
 • Janina Hołowińska FH Joanna
 • Marian Synowiec, sklep przemysłowy Kleks
Top
Wielkość czcionki
Kontrast