Współpraca

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

W ramach współpracy realizowane są w naszej szkole projekty:

 • MŁODY OBYWATEL

grupoweCelem programu było zachęcenie uczniów naszej szkoły do spojrzenia na aktywność obywatelską  szerszej niż przez pryzmat jednego obszaru tematycznego (np. wybory do SU – prawo wyborcze). Projekt „Warsztaty przyszłościowe” zakłada zrealizowanie pomysłów dla swojej szkoły po przez baczne przyglądanie się swojej okolicy, rozmowie i badaniu potrzeb, wspólnego podejmowania decyzji i działań na rzecz swojej lokalnej społeczności.

 

 

 

 • MIGRACJA W KONTEKŚCIE GLOBALNYM ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH

20170214_105901Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie CEO, który poruszał zagadnienia m.in.: czym są prawa człowieka i dziecka, otwartości na drugiego człowieka, wyrażania własnych poglądów, szacunku dla osób o odmiennej kulturze, przekonaniach, religii, zdania. Pozwalał lepiej zrozumieć czym jest migracja i uchodźstwo. Udział w projektach budził duże zainteresowanie i pozwalał uczniom na przedstawienie przemyśleń i wniosków na temat uchodźców w Europie. Zajęcia pokazały uczniom, że rozmowa i szacunek dla drugiego człowieka jest wartością nadrzędną we współczesnym świecie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali metodą projektów, przedstawiali dramę, wyszukiwali informacje statystyczne na temat migracji i je analizowali Musieli wykazać się dobra organizacja pracy zespołowej. Była to też świetna okazja do zaprezentowania swojego zdania.

 

 

 

 

TOWARZYSTWO DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach kolejny raz przyłączyła się do światowej akcji szkoląc kadrę i wszystkich pracowników szkoły w obszarze wiedzy I postępowania z tą chorobą. Za podjęte dotychczasowe działania na ręce dyrektora szkoły p. Małgorzaty Szeligiewicz, szkoła otrzymała od Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Wyróżnienie i tytuł “Placówka przyjazna dzieciom chorym na cukrzycę’. To kolejny krok w budowaniu poziomu bezpieczeństwa w tej szkole.

 

 

 

 

 

 

TERENOWY KOMITET PRAW DZIECKA

20161118_120146W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach włączyła się w obchody “Razem dla pokoju”. W tym celu nawiązano współpracę  z Terenowym Komitetem Praw Dziecka w Katowicach. Dla klas 4-6 zorganizowane zostały warsztaty na temat “Konwencji Praw Dziecka” przeprowadzone przez przedstawiciela  tej instytucji. Zorganizowany został również apel dla społeczności szkolnej, podczas którego zapoznano z celami akcji. Podczas przerw uczniowie pisali listy, z których powstał mural pokoju. Klasy młodsze przygotowały tęczę, a klasy piąte uczestniczyły w konkursie plastycznym, tworząc przestrzenne gołębie pokoju.  Dla chętnych przygotowano kapsułę czasu, do której został włożony list z przesłaniem dla świata. Uczniowie w wybrane dni ubierali się w kolor biały podkreślając swoją wiarę w pokój na świecie. Podsumowaniem był dzisiejszy dzień, podczas którego na placu szkolnym uczniowie spotkali się z hodowcą gołębi i mogli wypuszczać je w świat jako symbol pokoju, wypowiadając życzenie dla wszystkich dzieci.

 

IPN

pizap.com14905998285641Współpracujemy z Biurem Edukacji w Katowicach. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w lekcjach prowadzonych przez metodyków IPN. Uczestniczymy w akcjach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne:  akcja „ Zapal światło wolności”, akcja „ Międzynarodowy dzień pamięci- holokaustu, akcja  ‘ Zakochaj się w Polsce”- upamiętnienie rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego, akcja „ Wyklęci – niezłomni”. Uczestniczyliśmy w projekcie „ Opowiem Ci o wolnej Polsce, projekt „ Katyń ocalić od zapomnienia”. Co roku uczestniczymy również w konkursach „Epizody historii najnowszej Polski w komiksie”, konkurs fotograficzny „ Zapal światło wolności”.

 

MUZEUM POLIN

20160419_103905Co roku uczestniczymy w projekcie „Akcja żonkile”. Uczestniczymy w lekcjach, warsztatach online. Korzystamy z bazy materiałów dydaktycznych: Lekcja na żywo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Quiz edukacyjny dla uczniów- żydowski co to znaczy.

 

 

 

 

Współpraca z instytucjami:

 • Komenda Policji w Bieruniu- kontrola autokarów wyjeżdżających na wycieczki szkolne
 • Lędzińska Fundacja Sportu i Rekreacji- udostępnianie basenu, organizacja zawodów
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach- konkurs recytatorski twórczości Gustawa Morcinka ,,Szelest mijanego czasu”
 • Klub Plastyka Kontrast, pozyskanie kartek świątecznych dla Hospicjum Cordis
 • Hospicjum Cordis w Mysłowicach- przekazanie darów, kartek i ozdób świątecznych
 • Instytut Pamięci narodowej- lekcje historii prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej- wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Wydawnictwo WSiP- udział w szkoleniach on-line organizowanych przez ORKE
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej- organizacja i przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego, projekty: Rozmawiajmy o uchodźcach i Młody obywatel, materiały
 • Fundacja Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w  Lędzinach- organizacja zawodów, najem pływalni
 • Urząd Miasta Lędziny- dotowanie klubów, dofinansowanie do zajęć pływackich, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez w terenie (straż miejska)
 • MKS Lędziny- organizacja zawodów sportowych, najem terenów sportowych, obsada sędziowska
 • KTS Lędziny- organizacja zawodów, obsada sędziowska, bezpłatne treningi
 • UKS Orka Lędziny- obsada sędziowska, organizacja zawodów, nauka pływania
 • Miejski Ośrodek Kultury w Lędzianch
 • AWF Katowice- konferencje szkoleniowe
 • Śląski Związek Sportowy  –  organizacja  zawodów  sportowych
 • Śląski Związek Pływacki –  udział w  zawodach  pływackich
 • Polski Związek  Pływacki  –  udział w zawodach pływackich
 • Hurtownia APOKALE w  Imielinie  – medale ,puchary i dyplomy na zawody
 • Apteka EVITA Lędziny
 • Współpraca z nauczycielami bibliotekarzami z powiatu bieruńsko- lędzińskiego: dwa spotkania:  LO Bieruń, Gomnazjum nr 1 Bieruń
 • WOŚP- kolejny udział w Finale: paczki, występ,zbiórka pieniędzy
 • KWK „Ziemowit”- wyjazd z dziećmi z okazji Barbórki: występ, życzenia, zwiedzanie kopalni.
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu: udział w konkursie recytatorskim Poetycka Herbaciarnia.
 • Kuratorium: udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego
  i Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, udział w II Sympozjum Języka Polskiego.
 • SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu: powiatowy konkurs wiedzy o Wielskiej Brytanii
 • MEN: udział w akcji Narodowe Czytanie ” Quo vadis” H. Sienkiewicza pod patronatem prezydenta A. Dudy, Góra Grosza
 • Parafia p.w. Chrystusa Króla w Hołdunowie- akcja “Tornister pełen uśmiechów”, “Adopcja Serca”
 • Katolicki Teatr Edukacji – przedstawienia
 • Teatr Alert- przedstawienia
 • SDK Sokolnia w Imielinie
 • Stena – zbiórka makulatury
 • REMONDIS SP z.o.o. – zbiórka Baterii
 • „Master”- Przedsiębiorswo Gospodarki Odpadamui w Tychach
 • Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
 • Ekologiczna Arka – udział w akcjach, projektach
 • Schronisko dla zwierząt w Mysłowicach „Zbiórka dla Burka” – zbiórka karmy i koców
 • Park Miniatur w Kłodzku
 • Janusz Musik- instruktor modelarstwa. Pracownia modelarstwa w Lędzinach.
 • MOPS- pomoc we wspomaganiu rodzin, omawianie sytuacji rodzinnych
 • Dział Interwencji Kryzysowej- monitorowanie rodzin objętych niebieską kartą
 • PPP w Bieruniu – kierowanie dzieci na badania
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzianach
 • Sąd Rodzinny, kuratorzy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- kierowanie uczniów z rodzicami na terapie, poradnictwo psychologiczne
 • Urząd Miasta Lędziny- współpraca z działem promocji
 • WOM- szkolenia, konferencje
 • Międzynarodowa Fundacja “Odyseja Umysłu”
 • Dziennik Zachodni
 • GWO – udział w projektach Lepsza szkoła: Wielki Sprawdzian, Sesja z plusem, udział w warsztatach
 • WKM: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 • Pracownia Szkoleniowa Krokus z Krakowa: spotkania, warsztaty profilaktyczne
 • Fundacja Dzieci Niczyje: materiały dydaktyczne dot. bezpieczeństwa w sieci internetowej
 • Zespół Szkół w Lędzinach: Olimpiada pierwszaka
 • Szkoła Podstawowa na 22 im.R. Pomorskiego w Tychach (konkurs poetycki i prozatorski o “Laura Rafała Pomorskiego)
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu Nowym (Poetycka Herbaciarnia)
 • Parafie Chrystusa Króla, Matki Boskiej Różańcowej, Ewangelicko- Augsburska)
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • Multikino Tychy, Jaworzno
 • Punkt 44 Cinema City Katowice
 • Współpraca z rodzicami – organizacja imprez klasowych
 • firma Maspex wraz z Biurem Promocji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji- udział w ogółnopolskim programie edukacyjnym “Akademia Bezpiecznego Puchatka”
 • Firma edukacyjna “Orzeł”- udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej dla klas II i III
 • Pałac Młodzieży w Katowicach – udział w konkursie „Nauka Matematyka”, warsztaty z animacji poklatkowej dla uczniów, zwiedzanie Pałacu
 • Łowcy talentów „Jersz”- konkursy z mateamatyki
 • Śląskie Stowarzyszenie „Delta”- konkurs matematyczny „Kangur”
 • Biblioteka Miejska w Imielinie- udział w konkursie plastycznym „Mój Mokołaj”
 • BOK „Jutrzenka” w Bieruniu- konkurs plastyczny „Sanktuarium Św. Jerzego”
 • Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Instytut Bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej – Uniwersytet Śląski- konkurs czytelniczy „Wielka Liga Czytelników”
 • Udział w Ogólnopolskim Programie Insta Ling
 • Starostwo Powiatowe Bieruń- otrzymanie gadżetów jako nagród dla uczestników konkursu o Henryku Sienkiewiczu
 • Uniwesytet Jagielloński- cykl w ramach Uniwersytetu Polonistów
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Łaziskach- konkurs na życzenia świąteczne
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Białym Stoku
 • Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach- wróżby i zabawa andrzejkowa
 • Fundacja Nowoczesna Polska Cybernauci
 • Stowarzyszenie Miasta w Internecie Cyfrowobezpiczeni
 • Wojewódzki Koordynator do spraw innowacji w edukacji- Kuratorium Oświaty
 • Udział w obchodach Roku Jana Dłgosza:
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Lędzinach
 • Okoliczne firmy, sklepy, zakłady usługowe itp.- darowizny przeznaczone na przygotowanie paczek na rzecz WOŚP:
 • Ewa Latusek DROGERIA „KOLIBER”
 • Sklep monopolowy KWANT
 • Maria Ścierska, Krystyna Porwit -Sklep Spożywczy
 • Izabella i Marek Moroń- HURTOWNIA „JORDAN”
 • Danuta i Jan Klimek- Ciastkarnia „Jan Klimek”
 • Katarzyna Habelok
 • Joachim Pinocy
 • Katarzyna i Ryszard Nawrocki- Restauracja „Oaza”
 • MLOGISTIC
 • Małgorzata Wnuk- Studio Kosmetyczne
 • Salon fryzjerski Elżbieta Sołtys
 • Dariusz Polewka- Piekarnia-Cukiernia „Tradycyjna”
 • Jan Kasprzyk – Księgarnia Kacper
 • Janusz i Renata Karpińscy- Karpiński i wspólnicy
 • Anna Wiercioch- „Kącik upominków”
 • DENSIFLORA- projektowanie ogrodów
 • Halina Stolorz
 • Sylwia Ścierska- Apteka Melisa
 • Starosta i wice starosta powiatu
 • Janina Hołowińska FH Joanna
 • Marian Synowiec, sklep przemysłowy Kleks
Top
Wielkość czcionki
Kontrast