Dokumenty i rekrutacja do przedszkola

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych! Dyrekcja wraz z nauczycielami oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach serdecznie zapraszają na spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych, które odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00.

OGŁOSZENIE- TERMIN PRZERWY PRACY PRZEDSZKOLA

ZMIANA ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REKRUTACJA  2021/2022

KOLEJNY  ETAP  REKRUTACJI  2021/2022

Wszystkim  Rodzicom  i Opiekunom  dzieci przedszkolnych zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji przypominamy, że od  22 marca  do 31 marca  należy  potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola ,wydrukowaną i podpisaną przez oboje  Rodziców/ Opiekunów dostarczyć do  sekretariatu szkoły.

W przypadku braku możliwości wydrukowania i skanu, można wniosek pobrać w szkole .

Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klas I dostępne są w sekretariacie szkoły oraz w gablocie informacyjnej obok sekretariatu.

Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Lędziny  w  sprawie  rekrutacji na  rok  szkolny  2020/2021

 

PRZEDSZKOLE

20180314_123759 - Kopia

20180314_124820 - Kopia

20180314_130607 - Kopia

Wyniki  I etapu naboru do przedszkola dzieci zakwalifikowanych  będą dostępne  po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku na stronie https://przedszkola-ledziny.nabory.pl/  oraz w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA DO KLASY I

Wyniki  I etapu rekrutacji do klasy pierwszej  umieszczone będą na tablicy informacyjnej szkoły oraz  w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020 / 2021

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr 3 w Lędzinach  informuje , że  zgodnie z  zarządzeniem  Pani  Burmistrz  Miasta  Lędziny  w  dniach  od  02  marca  do  13  marca  2020  rozpocznie  się  elektroniczna  rekrutacja  do  oddziałów  przedszkolnych  i  do  klasy  pierwszej.

Procesu  rekrutacji  będzie  można  dokonać  logując  się  na  stronie           przedszkola-ledziny.nabory.pl

Szczegółowe  informacje  wraz  z  dostępem   do  systemu  i  dokumentami  do  pobrania, umieszczone  będą  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  na  tablicach  informacyjnych  przy  sekretariacie    i  wejściu   do  szkoły.

Przypominamy, że  zgodnie z art. 153 ust. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – jeśli rodzice chcą,  aby  ich  dziecko  kontynuowało   wychowanie  przedszkolne  w  danej  placówce,  powinni  złożyć  na  kolejny  rok  szkolny  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin  rozpoczęcia  postępowania  rekrutacyjnego  tj. od   21 lutego   do    01 marca  2020 r. Wzór  deklaracji  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  można  pobrać  ze  strony  szkoły  lub  u  wychowawców  oddziałów  przedszkolnych.  Rodzic  musi  zdecydować, czy chce aby dziecko  kontynuowało  naukę  w  danej placówce, czy będzie  brało  udział  w  rekrutacji.

Rekrutacja  uczniów  do  klasy  I  Szkoły  Podstawowej  dla  dzieci  zamieszkałych  w  obwodzie  szkoły,  jak  również  dla  dzieci  spoza  obwodu  szkoły odbywać   się  będzie  w  dniach  od  2  marca  do  13  marca 2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA – PRZEDSZKOLE

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Deklaracja korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

DOKUMENTY DO POBRANIA – SZKOŁA

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły

RODO

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW

2019/2020- ARCHIWUM

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach

Uchwała XLIX/411/2018 Rady Miasta Lędziny w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3

Dokumenty  do  pobrania:

Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Lędziny  w  sprawie  rekrutacji   na  rok  szkolny  2019/2020

  20180314_123624 - Kopia  20180314_12355720180314_124329 - Kopia

Top
Wielkość czcionki
Kontrast