Dokumenty i rekrutacja do przedszkola

20180314_123759 - Kopia
sala

OGŁOSZENIE- TERMIN PRZERWY PRACY PRZEDSZKOLA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REKRUTACJA 2023/2024

INSTRUKCJA REKRUTACJI – załącznik

Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Lędziny  w  sprawie  rekrutacji na  rok  szkolny  2023/2024

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 

PRZEDSZKOLE

20180314_124820 - Kopia

20180314_130607 - Kopia

Wyniki  I etapu naboru do przedszkola dzieci zakwalifikowanych  będą dostępne  po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku na stronie https://przedszkola-ledziny.nabory.pl/  oraz w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA DO KLASY I

Wyniki  I etapu rekrutacji do klasy pierwszej  umieszczone będą na tablicy informacyjnej szkoły oraz  w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2022 / 2023

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr 3 w Lędzinach  informuje , że  zgodnie z  zarządzeniem  Pani  Burmistrz  Miasta  Lędziny  w  dniach  od  01  marca  do  11  marca  2022  rozpocznie  się  elektroniczna  rekrutacja  do  oddziałów  przedszkolnych  i  do  klasy  pierwszej.

Procesu  rekrutacji  będzie  można  dokonać  logując  się  na  stronie           przedszkola-ledziny.nabory.pl

Szczegółowe  informacje  wraz  z  dostępem   do  systemu  i  dokumentami  do  pobrania, umieszczone  będą  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  na  tablicach  informacyjnych  przy  sekretariacie    i  wejściu   do  szkoły.

Przypominamy, że  zgodnie z art. 153 ust. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – jeśli rodzice chcą,  aby  ich  dziecko  kontynuowało   wychowanie  przedszkolne  w  danej  placówce,  powinni  złożyć  na  kolejny  rok  szkolny  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin  rozpoczęcia  postępowania  rekrutacyjnego  tj. od   21 lutego   do    27 lutego  2022 r. Wzór  deklaracji  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  można  pobrać  ze  strony  szkoły  lub  u  wychowawców  oddziałów  przedszkolnych.  Rodzic  musi  zdecydować, czy chce aby dziecko  kontynuowało  naukę  w  danej placówce, czy będzie  brało  udział  w  rekrutacji.

Rekrutacja  uczniów  do  klasy  I  Szkoły  Podstawowej  dla  dzieci  zamieszkałych  w  obwodzie  szkoły,  jak  również  dla  dzieci  spoza  obwodu  szkoły odbywać   się  będzie  w  dniach  od  1  marca  do  11  marca 2022.

RODO

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW

  20180314_123624 - Kopia  20180314_12355720180314_124329 - Kopia

Top
Wielkość czcionki
Kontrast