Kreatywność

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT – EduArctic

Multimedia i edukacja – czyli nowoczesne technologie, które pozwalają naszym uczniom na kontakt ze środowiskiem naukowym

20171018_124011Interdyscyplinarność i digitalizacja to jedne z głównych założeń współczesnej edukacji, która nastawiona jest na kształtowanie umiejętności pozwalających dzieciom i młodzieży lepiej zrozumieć otaczający ich świat. Nasza szkoła idąc z duchem czasu wdraża coraz to nowsze innowacje i przystępuje do projektów, które mają na celu zwiększyć prestiż i efektywność kształcenia. Wyrazem aktywności na tej płaszczyźnie jest przystąpienie do międzynarodowego projektu ERIS, mającego na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, co odbywa się dzięki lekcjom online prowadzonym przez naukowców. Głównym założeniem jest zapoznanie ucznia z innymi formami kształcenia, nauka wyszukiwania, selekcjonowania i syntezowania treści oraz rozwijanie możliwości i kompetencji językowych. Wykłady prowadzone w języku angielskim stanowią prawdziwe wyzwanie, jednak dzięki nim młodzież ma możliwość zbliżyć się do świata nauki i poznać specyfikę pracy prawdziwych badaczy, którzy osobiście relacjonują przebieg własnych badań i opierając się na faktach naukowych pozwalają zgłębić tajemnicę wielu zagadnień przyrodniczych. Żywy kontakt ze środowiskiem naukowym wpływa na rozwój postaw i zainteresowań wśród uczniów, którzy dzięki takim działaniom pragną jeszcze intensywniej eksplorować świat i poznawać to, co dotychczas stanowiło dla nich zagadkę. Młodzi uczestnicy za pośrednictwem wirtualnych spotkań z ekspertem mogą czuć, że stanowią część dużej społeczności, jaką tworzy młodzież z wielu różnych krajów, co jest dodatkowym atutem projektu, któremu patronują Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet w Bukareszcie oraz Uniwersytet w Wersalu.

Z dumą obserwujemy poczynania naszych uczniów i pragniemy, by rozwijając skrzydła swoich możliwości chcieli wzbić się ponad przeciętność, osiągając sukcesy w szkole i poza nią. Wierzymy, że podjęte inicjatywy przyczynią się do realizacji wspólnie obranych celów i poszerzą horyzonty.

SAMODZIELNIE I NIESZABLONOWO – ODYSEJA UMYSŁU

  • Zapraszamy na FB naszych Odyseuszy  fbodyseja
  • Audycja z naszymi Odyseuszami. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu udzielonego Radiu Katowice. AUDYCJA

20160426_112320„Kreatywność to podstawa innowacji, a odpowiednio zorganizowana współpraca to najbardziej skuteczny sposób wymyślania i planowania rozwiązań problemów i zadań.” Parę ,,przypominajek”, o tym czym jest Odyseja Umysłu… „Odyseja Umysłu” to międzynarodowy program edukacyjny w formie konkursu, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy. 7 osobowa drużyna przygotowuje się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego (humanistycznego lub technicznego) w ciągu kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu przedstawia na konkursie w formie inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię komponują muzykę czy też projektują i wykonują nowatorskie urządzenia techniczne. Zespół trenuje również tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym sprawdzianem zdolności intelektualnych dzieci oraz ich umiejętności współpracy w grupie Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują kompetencje intelektualne, społeczne i liderskie – bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej. Rozwiązując złożone zadania konkursowe – młodzi ludzie uczą się krytycznie analizować informacje. Realizując interdyscyplinarne projekty – muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce. Działając w grupie osób o wspólnym celu, a różnych osobowościach – Odyseusze uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Widząc, że drużyna osiąga więcej, kiedy wykorzysta talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników – doceniają pracę zespołową i chętniej współdziałają z innymi. Korzyści z udziału w programie są uniwersalne, bo Odyseusze rozwijają postawy i umiejętności na całe życie. Od dzieci utalentowanych po młodzież ze środowisk społecznie zagrożonych: wszyscy stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. Dlatego w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą!

KORZYŚCI DLA DZIECI:

• odkrywanie twórczości w codzienności
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

• rozwijanie myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego)
• wzmacnianie pewności siebie podczas autoprezentacji
• rozbudzanie swoich zainteresowań i pasji
• ukierunkowanie energii dziecka na konkretne cele
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
• kształtowanie charakteru dziecka
• motywowanie do działania

Rok szkolny 2014/2015
Drużyna techniczna zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do Finału OU w Gdańsku zdobywając VI miejsce w kraju.

Laura Kozakiewicz, Zofia Ścierska, Adrian Sierak, Łukasz Janota, Dawid Niechwiej, Kamil Ptak, Jakub Jaromin

Drużyna techniczna zdobyła III miejsce – Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu w Krakowie.

Hopkowicz Natalia, Sołtys Paulina, Krzemień Wiktoria, Binda Emilia, Czarnuch Aleksandra, Manzel Laura, Kupczyk Aleksandra

Rok szkolny 2015/2016
20160426_112756Drużyna techniczna zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do Finału OU w Gdyni zdobywając V miejsce w kraju.

Zofia Ścierska, Julia Smołka, Artur Niesyto, Krzysztof Goczoł, Martyna Warzecha, Jagoda Błotko, Jakub Jaromin

 

 

 

20160403_142626

Drużyna teatralna zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do Finału OU w Gdańsku zdobywając XXI miejsce w kraju.

Sebastian Wojciech, Sonia Żorawik, Seweryn Wnuk, Nikola Wybraniec, Nikola Ucińska, Błażej Tomala, Oliwia Kopeć

 

 

Rok szkolny 2016/2017
17Drużyna techniczna i teatralna zdobyły I miejsca i zakwalifikowały się do Finału OU w Gdyni.

Zofia Ścierska, Julia Smołka, Artur Niesyto, Krzysztof Goczoł, Martyna Warzecha, Jagoda Błotko, Jakub Jaromin

Alicja Ścierska, Piotr Ścierski, Paweł Kaczmarzyk, Sebastian Wojciech, Sonia Żorawik, Błażej Tomala, Oliwia Kopeć

 

 

 

LEKCJE PRZYRODY Z NAUKOWCAMI – EDUSCIENCE

Nasza szkoła znalazła się w wąskim gronie szkół, które mogą uczestniczyć w projekcie ERIS. Jest on projektem europejskim, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz podjęciem kariery naukowej. Podczas 5 wykładów uczniowie otrzymali pakiet edukacyjny nt.:20161025_104852
• Lodowców
• Fizyki trzęsień ziemi
• Promieniowania ultrafioletowego
• Pomiarów meteorologicznych w Arktyce
• Pola magnetycznego Ziemi
Każda lekcja online wzbogacona jest o karty pracy. Uczniowie mogą poczuć się jak prawdziwi naukowcy, gdyż są one oparte na samodzielnym przeprowadzeniu procesu badawczego. Mieli oni możliwość wykorzystać swoje umiejętności z zakresu współczesnej technologii ITC wyszukując niezbędne informacje z bazy różnych instytutów naukowych. Jest 20170216_110559to również dla uczniów okazja przyswojenia języka angielskiego gdyż strony internetowe są angielskojęzyczne. Uzyskane informacje uczniowie opracowują na zajęciach komputerowych oraz matematyce. Dokonują analizy i przedstawiają swoje wnioski w wybrany przez siebie sposobem np. plakatu lub pokazu. Również najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczenia w lekcji pt. Kiwi Antarktyki – czyli o pingwinach słów kilka. Lekcje on-line z Antarktyki dla klasI-III prowadzone były bezpośrednio z Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast