Zajęcia zdalne

ZAJĘCIA ZDALNE

ROK SZKOLNY 2020/2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA ZDALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/03/2020 W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DOSTOSOWANY DO CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Instrukcja logowania na platformę www.epodreczniki.pl INSTRUKCJA DLA UCZNIA

strona epodreczniki.pl

KULTURALNIK – BIBLIOTEKA POLECA

Biblioteka naszej szkoły nadal prowadzi kącik „Kulturalnik”. Dlatego zachęcamy Was  do skorzystania z telewizyjnej oferty, aby móc się przenieść  do krainy filmu. Oto nasze propozycje dla młodszych i starszych na nadchodzący tydzień. PROGRAM

Biblioteka naszej szkoły rozpoczyna akcję „Polecamy to, co mamy”. Chcemy zachęcić naszych czytelników do zapoznania się z książkami, które posiadamy w zasobach biblioteki szkolnej i czekamy  na „odkrycie” ich przez naszych czytelników. POLECANE KSIĄŻKI

W roku szkolnym uczniowie mogą korzystać z następujących kółek i zajęć pozalekcyjnych:

* Zwiększające szanse uczniów mających trudności w nauce
* Zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych
* Rozwijające zainteresowania ucznia

ODYSEJA UMYSŁU

odysejaW roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy kreatywną przygodę z międzynarodowym projektem edukacyjnym Odyseja Umysłu , który ma na celu rozwijanie zainteresowań i kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów długoterminowych, które można rozwiązać na wiele sposobów.

Zwierzchnikiem projektu jest Dyrektor szkoły –Małgorzata Szeligiewicz, natomiast trenerami:
Magdalena Gepert i Agata Kruszyńska.

W Odysei dzieci i młodzież uczą się marzyć – odważnie w oparciu o cele, myśleć- samodzielnie i nieszablonowo i tworzyć- rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Przed Odyseuszami stawiane są wyzwania, które wymagają w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Działając w grupie osób o wspólnym celu, a różnych osobowościach-Odyseusze uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Widząc ,że drużyna osiąga więcej , kiedy wykorzysta talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników- doceniają pracę zespołową i chętniej współpracują z innymi. Chcąc jak najlepiej wypaść na konkursie – uczestnicy pokonują lenistwo i ćwiczą konsekwencję, przełamują zahamowania i odkrywają swoje możliwości.

SP 3 Lędziny 066

Rok szkolny 2014/2015
Drużyna techniczna zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do Finału OU w Gdańsku.

Rok szkolny 2015/2016
Drużyna techniczna oraz drużyna teatralna zdobyły I miejsca– Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu w Krakowie

Drużyna techniczna zdobyła V miejsce -Finał Odysei Umysłu w Gdyni.

Rok szkolny 2016/2017
Drużyna techniczna i teatralna zdobyły I miejsca i zakwalifikowały się do Finału OU w Gdyni.

KLUB EKSPRESJI DZIECIĘCEJ

C20160613_101854 - Kopia (2)hcemy się krótko podzielić tym, co udało nam się zrealizować od początku roku szkolnego w Klubie Ekspresji Dziecięcej.
Jednak najpierw krótkie przypomnienie- Co robimy i dlaczego ? Swoją działalność rozpoczęliśmy we wrześniu 2013r. w kilku kołach zainteresowań. Naszym głównym celem było rozwijanie zainteresowań i kreatywnego myślenia. Chcieliśmy wspomagać wszechstronny rozwój ucznia, kształtować wrażliwość estetyczną czy po prostu pobudzić do działania. Jesteśmy pewni , że wszystko się udało, bo świadczą o tym nie tylko sukcesy, ale przede wszystkim Wasze zaangażowanie.
A co robiliśmy w pierwszym semestrze ?!
Na zajęciach z ,,Artystycznej zawartości twórczej” z p. Bogumiłą Piekorz układaliśmy kompozycje z kwiatów, traw i liści, a także odlewaliśmy figurki gipsowe. Opanowaliśmy sztukę pięknego i pomysłowego pakowania prezentów, co bardzo nam się przydało przed kiermaszem i świętami. Matematyczne impresje p. Małgorzatą Pierończyk, chociaż brzmią poważnie, to nastawione były na zabawy i zagadki logiczne. Na tych zajęciach także ozdabialiśmy kule i inne figury geometryczne kolorowymi cekinami czy piórami. Olbrzymim powodzeniem cieszyło się Rękodzieło artystyczne p. Beaty Pyras, gdzie odkrywano tajemnice techniki decupage, bibułkarstwa artystycznego czy bardzo modnego Quillingu, czyli filcowania.Wielkie zainteresowanie wzbudziły także słoneczniki wykonane z płyt CD. Grupa ta zdobyła wiele nagród i wyróżnień w miejskich konkursach plastycznych. Podobny profil miały Techniki przestrzenne z p. Sylwią Komanderą . W tym semestrze królowały techniki tworzenia breloków, kolczyków z kolorowych gumek. Wymagało to niezwykłej zręczności i cierpliwości. Grupa ta wspomogła znacząco kiermasz na rzecz świetlicy szkolnej stroikami i mnóstwem bibelotów. Zdolności językowe i rozwijanie wiedzy o krajach angielskojęzycznych szlifowaliśmy na zajęciach z p. Ireną Łaźniowską, gdzie poznawaliśmy kulturę i historię tych krajów. Zajęcia , które łączyły różne elementy sztuki prowadziła p. Magdalena Gepert. Poznaliśmy miasta malarzy, słuchaliśmy utworów operowych czy czytaliśmy śmieszne teksy o Mikołajku . Zajęciami nastawionymi na rozwój fizyczny były zajęcia z p. Gabrielą Włodarczyk , podczas których ćwiczono step, aerobik i opracowano układy choreograficzne. Tyle za nami. Jak zawsze czekamy na Wasze propozycje, bo to Wy tworzycie te zajęcia.

CHÓR SZKOLNY

20170221_114846Zajęcia w głównym celu rozwijają zdolności artystyczne uczniów, pomagają również kształtować postawy odpowiedzialności za zadania podejmowane we współpracy z innymi osobami.  Poprzez udział w akademiach szkolnych, koncertach i konkursach pozaszkolnych uczniowie poznają szeroki wachlarz stylów i gatunków muzycznych. W roku szkolnym 2016/2017 nasz Chór zdobył III miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Tychach. W planach jest udział w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach. Opiekunem zespołu jest Michał Brożek. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 13.30 – 14.15.SP 3 Lędziny 070

KÓŁKO FILMOWE

Rozwijamy pasję, wspieramy talenty!
W naszej szkole młodzi fascynaci animacji rozpoczęli cykl warsztatów z animacji poklatkowej. Uczniowie poznają kolejne etapy powstawania filmu od pomysłu poprzez scenariusz i storyboard aż do samej animacji. Już wkrótce pojawią się pierwsze filmy:)

20170213_155036 20161121_163037 20170213_155107

KÓŁKO TEATRALNO – LITERACKIE

20161215_102343Od września 2014 roku działa w naszej szkole kółko teatralne prowadzone przez panią E. Kosteczko. W zajęciach uczestniczą głównie uczniowie klasy VI D, ale chętnie zapraszamy też uczniów z innych klas. Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań dzieci i przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze. Podczas spotkań uczniowie uczą się analizować teksty literackie, przybliżana jest im też problematyka dramatu i teatru. Uczniowie ćwiczą też dykcję, mimikę i ruch sceniczny. Kilkakrotnie członkowie grupy mieli też okazje wystąpić na forum szkoły, m.in. podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy Święta Niepodległości. Świetnie wypadli też podczas przedstawienia o Oskarze Kolbergu. W chwili obecnej przygotowujemy się do wystawienia klasyki, ale to będzie niespodzianką dla uczniów i nauczycieli. Tak więc dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie prezentują swoje talenty i czynnie uczestniczą w życiu szkoły.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

20170303_095917Rozwijanie umiejętności językowych- to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
Przeznaczone są dla uczniów uzdolnionych językowo. Zajęcia dają uczniom możliwość nie tylko rozwijania kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak : rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Szczególny nacisk położono na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się.Na zajęciach uczestnicy przygotowują się do egzaminu KET  organizowanego przez Cambridge University. Kandydaci na egzamin powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

KÓŁKO HISTORYCZNE

20170313_155029Ciekawość świata, poszukiwanie prawdy i sięganie do korzeni leży u podstaw poznania historycznego. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom historycznym uczniów, w szkole prowadzone jest koło historyczne. Działalność kółka historycznego przyjmuje formę codwutygodniowych spotkań uczniów interesujących się historią. Biorą w nich udział uczniowie klasy IV, którzy dopiero zaczynają poznawać historię. Głównym celem działania kółka historycznego jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz poszerzanie ich wiedzy na temat regionu. Ważne miejsce w działalności Koła Historycznego zajmuje także kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie poznając najistotniejsze wydarzenia z historii Polski, słuchając pieśni patriotycznych, analizując obrazy o tematyce historycznej uczą się szacunku do osiągnięć naszych przodków i miłości do ojczyzny. Efektem naszych spotkań jest więc wzrost wiedzy historycznej. Ponadto uczniowie uczą się korzystać z różnorodnych źródeł informacji: map, tekstów źródłowych, materiałów ilustracyjnych. Celem koła historycznego jest zarówno sprawienie uczniom przyjemności z odkrywania historii, jak i przygotowanie  uczniów do reprezentowania szkoły w olimpiadach i konkursach historycznych.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast