Dokumenty i rekrutacja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

REKRUTACJA  2021/2022

Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Lędziny  w  sprawie  rekrutacji na  rok  szkolny  2020/2021

STATUT

STATUT SZKOŁY

STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W CZASIE OBECNYM I NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach od dnia 1 września 2020 r. w warunkach epidemii

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/03/2020 W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020 – ARCHIWUM

RODO

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, wykonawców, dostawców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW

DOKUMENTY

ŚWIETLICA

WYCIECZKA SZKOLNA

UBEZPIECZENIE

OPŁATY ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI I ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

REKRUTACJA UCZNIÓW rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DRUKI DO POBRANIA

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA – PRZEDSZKOLE

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Deklaracja korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

DOKUMENTY DO POBRANIA – SZKOŁA

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły

Top
Wielkość czcionki
Kontrast