Dokumenty i rekrutacja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE OKE

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM – ZALECENIA DLA ÓSMOKLASISTÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

REKRUTACJA 2022/2023

Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Lędziny  w  sprawie  rekrutacji na  rok  szkolny  2022/2023

STATUT

STATUT SZKOŁY

ZMIANY W STATUCIE

STATUT PO AKTUALIZACJI   rok szkolny 2022/2023

WSO ZE ZMIANAMI 2022/2023

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W CZASIE OBECNYM I NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach od dnia 1 września 2020 r. w warunkach epidemii

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/03/2020 W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020 – ARCHIWUM

RODO

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, wykonawców, dostawców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW

DOKUMENTY

ŚWIETLICA

WYCIECZKA SZKOLNA

UBEZPIECZENIE

OPŁATY ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI I ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Top
Wielkość czcionki
Kontrast