O szkole

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach postawiła sobie za cel przygotować absolwenta szkoły do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie XXI wieku. Współczesny świat wymaga aby młody człowiek kończąc swoją ścieżkę edukacyjną nabył takie kompetencje, które pozwolą mu na rozwój własnych zainteresowań, pogłębianie wiedzy oraz będzie potrafił je wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Od początku roku szkolnego 2013/2014 placówka wprowadziła wiele projektów edukacyjnych szkolnych i ogólnopolskich w których uczniowie muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce. Metoda projektu, którą pracują nauczyciele daje wiele korzyści uniwersalnych, bowiem rozwija postawy i umiejętności na całe życie, angażuje uczniów, nawiązuje do osobistych doświadczeń dziecka, osiągnieć najnowszych technologii ITC a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Zagadnienia, którymi zajmują się uczniowie w ramach projektu wiążą się z programem nauczania, ale często też z programem wychowawczym oraz profilaktycznym szkoły. Nasze działania mają zachęcać do zaangażowania rodziców, organizacji pozarządowych i lokalnych instytucji do rozwoju i współpracy. Szkoła stara się tym sposobem kształtować postawę obywatelską, wyzwalać przedsiębiorczość i wpływać na zmianę postaw uczniów wobec otoczenia.

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Działamy nieprzerwanie od 1963 roku. Zapewniamy wysoki poziom nauczania. Jesteśmy szkołą niedużą i bezpieczną. Naszym uczniom zapewniamy optymalne warunki do nauki:
– sale dydaktyczne kolorowe i wyposażone w zestawy multimedialne, tablice interktywne
– sala gimnastyczna i korekcyjna
– boisko szkolne i zaplecze sportowe na terenie szkoły
– biblioteka multimedialna
– świetlica szkolna
– piękny ogród i plac zabaw
– własna kuchnia i jadalnia
– gabinet logopedy i psychologa
– całodobowy monitoring i system kamer zewnętrznych
– zabezpieczenie drzwi uniemożliwiające samodzielne wyjście ze szkoły uczniom bez zgody opiekunów

Mamy bardzo dobrą kadrę, to nauczyciele z pasją:
– podnoszą swoje kwalifikacje
– zaangażowani i otwarci na innowację
– znają i przestrzegają prawa dziecka
– współpracują z rodzicami i opiekunami uczniów

Każdy uczeń jest dla nas ważny. Nasi uczniowie biorą udział w wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Jesteśmy dumni, bo wielu z nich zdobywa wysokie miejsca, wyróżnienia i puchary.

Wspieramy indywidualny rozwój ucznia:
– zapewniamy wiele ciekawych kółek i zajęć dodatkowych, wyrównawczych, przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty
– pobudzamy kreatywność realizując projekty szkolne (Klub Ekspresji Dziecięcej) i ogólnopolskie (Odyseja Umysłu)
– rozwijamy kompetencje językowe przygotowując do egzaminu KET organizowanego przez Cambridge University
– dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości
– stosujemy ocenianie kształtujące, pracujemy metodą projektów

Jesteśmy aktywni w środowisku lokalnym:
– aktywizujemy społecznie organizując liczne akcje charytatywne
– współpracujemy z środowiskiem lokalnym przy organizacji imprez: Dzień Dziecka, Dni Lędzin, festyny
– jesteśmy organizatorami powiatowych obchodów Roku Kolberga, Roku Tuwima
– współpracujemy z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami

 

KRÓTKO O HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lędzinach istnieje od 5 maja 1963r. Historia powstania szkoły wiąże sie nierozerwalnie z rozwojem na tutejszych terenach przemysłu górniczego. Rozbudowa po II Wojnie Światowej kopalni węgla kamiennego “Ziemowit” ściągnęła na teren Lędzin setki nowych mieszkańców. Istniejące szkoły podstawowe były przepełnione, postanowiono więc rozpocząć budowę nowego obiektu. Potrzeba ta zbiegła się z ogólnopolską akcją “Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski”. Szkołę wybudowano środkami społecznymi, głównie KWK “Ziemowit”, która przez długie lata pełniła rolę zakładu opiekuńczego naszej placówki. Budynek posiadał wówczas “11 sal wykładowych, 2 sale specjalne, salę gimnastyczną z pomieszczeniem świetlicowym i biblioteką”. Szkoła otrzymała imię Klemensa Szewczyka – śląskiego bojownika komunistycznego zamordowanego przez hitlerowców.

Kierownikiem nowej szkoły został Jan Górski, który sprawował tę funkcję (później jako dyrektor) do 1985 roku.

Jan Górski zapadł w pamięci wielu roczników młodzieży nie tylko jako dyrektor, ale przede wszystkim propagator działalności turystyczno-krajoznawczej i ochrony przyrody ojczystej.

Kolejnymi dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 3 byli:

Maria Kowalczyk w latach 1985 – 1990,

Anna Ryguła w latach 1991 – 1996,

Grzegorz Szarowski w latach 1996 – 2004,

Joanna Pieklak w latach 2004 – 2008,

Elżbieta Ostrowska w latach 2008 – 2013

Małgorzata Szeligiewicz – 2013-2018

Marta Poprawska – Rak – obecnie

W latach 1996-1998 budynek szkoły został rozbudowany o nowe skrzydło. Przybyło 6 nowych sal lekcyjnych oraz szatnie dla uczniów.

W roku 1999 SP 3 przekształcona została w sześcioklasową szkołę podstawową.

W maju 2000 roku szkoła otrzymała nowego patrona Jana Christiana Ruberga oraz sztandar.

 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast