Kalendarium roku szkolnego

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

datarodzaj spotkaniatematyka spotkania
6 września 2021 r.Zebranie 1600 – kl. V-VIII 1715 – kl. I-IVzapoznanie z organizacją roku szkolnego oraz z dokumentami wewnątrzszkolnymi
8 listopada 2021 r.konsultacje 1630 – 1800spotkania indywidualne
20 grudnia 2021 r.zebranie 1600 – kl. V-VIII 1715 – kl. I-IVbieżące sprawy klasowe, informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych niedostatecznych z przedmiotów i nagannych ocenach zachowania
31 stycznia 2022 r.zebranie 1600 – kl. I-IV 1715– kl. V-VIII i IIIcinformacja o ocenach śródrocznych
28 marca 2022 r.konsultacje 1600 – 1730spotkania indywidualne w kl. I – VII; zebranie w kl. VIII
30 maja 2022 r.zebranie 1600 – kl. I-IV 1715 – kl. V-VIII i IIIcinformacja o przewidywanych ocenach rocznych

DNI WOLNE I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (wolne od zajęć dydaktycznych) w roku szkolnym 2021/2022

14 października 2021 r. – DEN – na podstawie art. 74 KN;         (czwartek)
1 listopada 2021 r. – Wszystkich Świętych;                                    (poniedziałek)
11 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości;           (czwartek)
6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli;                                        (czwartek)
1 maja 2022 r. – Święto Pracy;                                                          (niedziela)
3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja;                                  (wtorek)
16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało;                                                      (czwartek)

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH z puli 8 dni:

Top
Wielkość czcionki
Kontrast