Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Szanowni Państwo, od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aby umożliwić uczniom i nauczycielom...

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w czasie ferii zimowych pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu pracują zgodnie ze swoimi harmonogramami pracy....

Top
Wielkość czcionki
Kontrast