Bezpieczeństwo

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

projekt Fundacji Dbam o Mój Zasięg

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W INTERNECIE

20161125_121655W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić na nr telefonu 800 100 100

  • Dzieci i młodzież potrzebujące pomocy lub rozmowy o problemach mogą dzwonić na  nr telefonu 800 121212 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
  • List Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka dotyczący zwrócenia uwagi na dzieci korzystające  z Internetu i treści jakie przeglądają w sieci. LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

CYFROWOBEZPIECZNI

20170213_083053Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa aby skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.
Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” realizowanego w ramach programu rządowego “Bezpieczna+”.
Zapraszamy na stronę PROJEKTU oraz BLOGA prowadzonego przez naszych uczniów.

CYBERNAUCI

O20170220_104812d stycznia nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projekty szkoleniowego  Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt obejmuje przeszkolenie grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. W styczniu przeprowadzone zostały dwugodzinne warsztaty dla nauczycieli dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz reagowania na zagrożenia. Natomiast w  dniu 20.02.2017 roku odbyły się warsztaty dla rodziców i klas 4-6 promujące bezpieczeństwo w sieci. W trakcie zajęć korzystano z pakietu materiałów edukacyjnych dostępnych dla wszystkich na stronie Fundacji Nowoczesna Polska.

BEZPIECZNIE,  ZDROWO  I  POMYSŁOWO

SP 3 Lędziny 003Głównym celem  jest przygotowanie dziecka w wieku szkolnym do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić pomocy innym osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia. Stworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, szkoły bez przemocy, aktywnej, kreatywnej i nowoczesnej. W ramach projektu „Bezpieczna Przerwa” celem podniesienia bezpieczeństwa dzieci w szkole, uczniowie klas piątych i szóstych  organizują zabawy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej  na korytarzu szkolnym w czasie długich przerw międzylekcyjnych. Równolegle wprowadzany został także PROJEKT „6+6” , który powstał na bazie doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a którego głównym celem jest zapewnienie opieki uczniom sześcioletnim w czasie przerw międzylekcyjnych przez uczniów klas szóstych. Trzecim projektem, realizowanym w ramach działań innowacji pedagogicznej, jest „Śniadanie z KLASĄ”. W czasie drugiej przerwy międzylekcyjnej uczniowie wspólnie jedzą śniadanie w sali lekcyjnej. Projekt zapewnienia uczniom spożywanie posiłków w spokoju       oraz pozwala nauczycielowi na dokonanie kontroli, czy uczniowie regularnie przynoszą śniadania oraz napoje.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast