ROK WIELKICH POLAKÓW

IMG_20191213_103127 IMG_20191213_110958 IMG_20191213_122023

Konkurs powiatowy „Rok Wielkich Polaków”

Dnia 13 grudnia br. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu powiatowego „Rok Wielkich Polaków”. Ponieważ rok 2019 obchodzimy jako rok Powstań Śląskich, pytania konkursowe dotyczyły właśnie wydarzeń, które miały miejsce w latach 1919, 1920 i 1921. Do konkursu przystąpiło 5 szkół z Lędzin i Imielina.

Konkurs rozpoczął się od wystąpienia dyrektor szkoły- pani M. Poprawskiej- Rak, która powitała gości, w tym wicestarostę Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego- panią A. Wyderkę- Dyjecińską i naczelnika Wydziału Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia UM Lędziny- panią I. Gwóźdź, dyrektorów szkół oraz opiekunów uczniów biorących udział w zmaganiach konkursowych.

Następnie uczniowie klasy IV zaprezentowali się w przedstawieniu poświęconym Śląskowi i powstaniom. Po występie zaproszono do odebrania nagród laureatów konkursu literackiego „Śląsk- takie miejsce na ziemi. Jestem Polakiem, jestem Ślązakiem”. Uczniowie otrzymali książki ufundowane prze Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Dyplomy odebrali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Następnie uczniowie przystąpili do konkursu historycznego. Uczestnicy zmagali się z pytaniami testowymi, rozwiązywali krzyżówkę, rozpoznawali pomniki, piosenki, tworzyli legendę do mapy.

Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą a przewaga punktów między drużynami była niewielka. Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki. Po raz pierwszy w konkursie „Rok Wielkich Polaków” zwyciężyła szkoła organizatorów czyli Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach. Reprezentowali ją uczniowie: Alicja Ścierska, Kacper Kuzak i Marek Kozok. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Imielinie, a III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Lędzinach. Na kolejnych miejscach uplasowały się Szkoła Podstawowa nr 1 w Lędzinach i Szkoła Podstawowa nr 1 z Imielina.

Statuetki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu wręczyły uczestnikom konkursu wicestarosta Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego – pani A. Wyderka – Dyjecińska i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach- pani M. Poprawska- Rak. Każdy z uczestników otrzymał także drobne prezenty ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Dyplomy dla uczestników konkursu zakupiono ze środków Rady Rodziców naszej szkoły. Po wykonaniu wspólnych zdjęć organizatorzy zaprosili swoich gości na słodki poczęstunek i rozmowy przy herbatce.

Konkurs należał do bardzo udanych i pozwolił uczniom naszego powiatu przybliżyć historię Śląska oraz dzielnych obrońców polskości naszej ziemi.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast