Pasieka Edukacyjna pod Strzyżówką

Pasieka położona jest na południowym stoku wzniesienia lędzińskiego „Strzyżówka” przy ul. Górniczej. Do tej nazwy geograficznej wzgórza Lędzin nawiązuje nazwa pasieki. Otoczona lasem i różnorodną roślinnością jest doskonałym miejscem do prowadzenia edukacji przyrodniczej.  

Głównym walorem edukacyjnym pasieki jest propagowanie bioróżnorodności środowiska naturalnego, a także propagowanie zagadnień związanych z życiem pszczół, ich ochroną, a także ochroną przyrody. 

Pasieka edukacyjna przeznaczona jest dla zorganizowanych grup dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3. Każdą wizytę w pasiece należy uzgodnić indywidualnie z gospodarzem pasieki Stanisławem Brzeskotem – tel. 690 040 205. 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie dostępnym poniżej. 

REGULAMIN PASIEKI

Top
Wielkość czcionki
Kontrast